Speaking of slime milk, this person, Minako Komukai, is entertaining as a luxury soap lady! 1